Svenska Köpcentrum 2021

Temadel: Pandemin

Svenska Köpcentrum 2021

För femte gången släpper HUI Research tillsammans med NCSC rapporten Svenska Köpcentrum. Rapporten sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden (över 5 000 m2) i syfte att ge en heltäckande bild av den svenska branschens utveckling.

Fakta och Nycketal
Inledning och översikt över köpcentrumbranschen
Köpcentrum och utveckling per centrumtyp
Handelsområdens utveckling
Planerade och färdigställda projekt
Topplistor
Definitioner och nyckeltal
Köpcentrumens utveckling innan pandemin

Temadel: Pandemin
Årets temadel beskriver hur branschen har påverkats och behövt anpassa sig till följd av Coronakrisen och förändringarna i detaljhandelslandskapet.

Detaljhandelns utveckling under år 2020
Besöksförändringar i köpcentrum år 2020
Trender och tendenser under pandemin
Framgångsfaktorer och motgångsfaktorer under pandemin
Pandemins konsekvenser för handelsfastigheter
Riskutsatthet per centrumtyp
Exempel på byggstenar i framtidens köpcentrum

Beställ rapporten

Monica Bruvik, Senior Analytiker på HUI berättar om innehåll och bakgrund kring rapporten.

.


Beställ rapporten

Rapporten Svenska Köpcentrum 2021 finns tillgänglig den 1 februari och distribueras i pdf-format av HUI. Vid beställning erbjuds även en kostnadsfri genomgång av Monica Bruvik, Senior Analytiker, HUI.

Pris
Medlem: 20 000 SEK / Ej Medlem: 35 000 SEK

2020.12.15 Svenska Centrumrapporten


Faktureringsuppgifter *
Faktureringsuppgifter
Organisationsnummer
Adress
Stad
Postnummer
Land