Swedish Shopping Centers 2017

HUI Research and NCSC now launch “Swedish Shopping Centers 2017”, which will be the first of an annual recurring report on the same theme. 

Price members: 12 000 SEK ex. VAT
Price non-members: 20 000 SEK ex. VAT

Available in English and Swedish.

Summery

When the development was summed up for 2016 it was clear that both Swedish shopping centers and trade areas strengthened their position in retail. The forecast for 2017, however, indicates that e-commerce takes market shares from shopping malls and sparse trade while trading areas maintain their position.

Content

 • Retail development
 • Industries’ development
 • Development for shopping centers and trading areas
 • Market shares
 • In-depth development
 • Driving forces in shopping malls and trading areas
 • Rentable space
 • Visitor flows
 • Regional development
 • Transaction market
 • Projects planned
 • The effects of digitization on retail
 • Effects in shopping malls and trading areas
 • Forecast 2017
 • Development for shopping centers and trading areas
 • Forecasted market shares
 • Future prospects

Summering

När utvecklingen summerades för 2016 stod det klart att både svenska köpcentrum och handelsområden stärkt sin position i detaljhandeln. Prognosen för 2017 indikerar dock att e-handeln tar marknadsandelar från köpcentrum och glesare handel medan handelsområden bibehåller sin position. 

Innehåll

 • Detaljhandels utveckling
 • Branschernas utveckling
 • Utveckling för köpcentrum och handelsområden
 • Marknadsandelar
 • Fördjupad utveckling
 • Drivkrafter i köpcentrum och handelsområden
 • Uthyrningsbar yta
 • Besöksflöden
 • Regional utveckling
 • Transaktionsmarknaden
 • Planerade projekt
 • Digitaliseringens effekter på detaljhandeln
 • Effekter på köpcentrum och handelsområden
 • Prognos 2017
 • Utveckling för köpcentrum och handelsområden
 • Prognostiserade marknadsandelar
 • Framtidsutsikter