Security Training Course

"Operational security and emergency response"

Oslo|15. september 2020 |09:00-12:00
Beskyttelsen av kunder, eiendommer, informasjon og et kjøpesenters rykte er alltid et lederansvar. Men å styre sikkerhetsrisikoen til daglig i et kjøpesenter er bare en del av kjøpesenterledelsens ansvar. Det er derfor viktig for et kjøpesenter å utvikle en strukturert, systematisk og godt integrert måte å jobbe for å identifisere og håndtere trusler mot kjøpesenterets virksomhet og omgivelsene.
Pris
Medlemmer: 1 150 NOK / Ikke-medlemmer: 1 995 NOK

Påmelding

Hensikt

Kurset skal gi deltakerne forståelse for hvordan de kan utvikle de forskjellige sikkerhets- og sikkerhetsrisikokomponentene i et kjøpesentermiljø, sammen med en praktisk erfaring i krisehåndtering og beredskap. Kurset vil kombinere forelesninger i klasserom med workshops og scenariebaserte øvelser.

Læringsmål

• Sikkerhet i et kjøpesenter
• Struktur, krav og interessenters forventninger
• Ledelse, roller og ansvar
• Forberedelse til og håndtering av en krise
• Beredskapsplanlegging og respons
• Leietakerledelse og leietakers bidrag i nødssituasjoner
• Evakuering - Planlegging, forberedelser og utførelse
• Høye trusselhensyn
• En trygg kundereise

Hvem bør delta?

Senterledere
Eiendomssjefer
Driftsledere

Anbefales å lese på forhånd

Vi anbefaler deg å laste ned den nye utgaven av "A risk and security common sense guideline for shopping centers".

The security training course is conducted in collaboration with SAFE ShoppingCenters.