NCSC Finland Awards winners 2019

SELLO

Tuomariston perustelut: 
”Tämän vuoden voittaja on yhdistelmä perinteikkyyttä ja tulevaisuusorientoituneisuutta.

Kyseessä on klassisen onnistunut kiinteistökehityshanke, joka on tuottanut tasaisen erinomaista tulosta kaikilla mittareilla koko olemassaolonsa ajan todistaen olevansa yksi markkinajohtajista Suomessa. Elinkaarensa aikana keskus on etabloitunut osaksi vaikutusalueensa asiakaskunnan ja yhteisön arkea ja juhlaa todellisena kohtaamispaikkana ja kaupunkikeskuksena. Keskuksen tarjoamaa kehitetään myös määrätietoisesti vastaamaan markkinan rakennemuutosta sekä asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Tuomaristo haluaa kuitenkin nostaa erityiseksi perusteluksi keskuksen aseman kiinteistöalan rohkeanakin suunnannäyttäjänä vastuullisen kehittämisen ja energiataloudellisuuden saralla. Tässä kohtaa keskus toimii edelläkävijä ja esimerkkinä jo kansainvälisellä tasolla.”

Tuomaristo
Anna Bevz (Loikka Works), Pirjo Aalto (YIT), Maarit Pönni (Citycon), Meri Hakulinen (kauppakeskus Mylly), Kim Heiniö (Soupster Family)

Suomen paras kauppakeskus 2019 – Sello. (Ville Laurila, Olli Paunola, Marjo Kankaanranta, Sanna Kouvalainen, Vesa Kivilä ja Matti Karlsson).


 

SKANSSI

Tuomariston perustelut
”Vuoden markkinointiteko on onnistunut raikastamaan oivaltavalla tavalla kauppakeskuksen viestintää.

 Itsessään perinteiseen malliin on saatu sisällytettyä erottuvia elementtejä, jotka tuottavat tulosta. Uusi brändistrategialla ja tähän liittyvät markkinointiteoilla on onnistuttu puhuttelemaan kohderyhmää ja tämä konvertoituu selkeästi kauttaaltaan parantuneina tunnuslukuina.”

Tuomaristo
Meri Hakulinen, kauppakeskus Mylly
Kim Heiniö, Soupster Family
Anna Bevz, Loikka Works

Suomen paras markkinointikampanja 2019 – Skanssi, (Jenni Lukka, Maarit Hurme, Juhani Hiippavuori).


 

A BLOC

Tuomariston perustelut
”Vuoden innovaatio on raikas ja tulevaisuuteen luotsaava. 

Se on alusta, joka luo mahdollisuuden laajalle yhteystyölle yritysten, kauppakeskuksen ja käyttäjien kesken toiminnan kehittämiseksi ja alan tulevaisuuden käytännön haasteiden ratkaisemiseksi.

Huomionarvoista on, että kehitys tapahtuu kauppakeskusympäristössä ja yritysten lähtökohdista. Vaikka tämä innovaatio on monessa mielessä vielä pilottiasteella, konkreettisiakin sovellutuksiakin on jo nähtävillä – mm. paljon näkyvyyttä luoneet drone-lähetykset sekä Junction tapahtuma. Tuomaristo haluaakin rohkaista tämän vision kehittämistä kohti vakiintunutta toimintamallia.”

Tuomaristo
Pirjo Aalto, YIT
Maarit Pönni, Citycon
Anna Bevz, Loikka Works

Suomen paras innovaatio 2019 – A Bloc, (Jatta Reijonen, Eetu Ristaniemi ja Nelli Eriksson).


 

K-SUPERMARKET

Tuomariston perustelut
”Vuoden retail- konseptin valtakunnallinen konseptiuudistus on edennyt nopeasti tarjoten upeat puitteet päivittäiseen asiointiin.

Tämä uusi konsepti luonut uuden, korkeamman tason asioinnin ja asiakaspalvelun kokemukselle. Paikallisuuden huomioiminen auttaa sitouttamaan asiakkaat entistä lujemmin. Uudistunut konsepti inspiroi kuluttajaa luomaan itselleen uusia kokemuksia ja kannustaa kokeilemaan jatkuvasti uutta.  Uuden sukupolven kauppiaat vievät meitä matkalle hyvän ruoan pariin ja rikastuttavat arkeamme. 

Rakkaus ruokaan näkyy: kotimaisuus, paikallisuus, tuoreus ja ruokahävikin vähentäminen ovat läsnä päivittäisessä arjessa. ”

Tuomaristo
Jonna Majanen, Sponda
Pasi Niemelä, Realidea
Ari Hokkanen, Suomalainen kirjakauppa

Suomen paras retail – konsepti 2019 – K – Supermarket (Minttu Tirkkonen ja Jari Asula).