Frukostseminarium

Trygghet som konkurrenskraft

15 Okt 2020

Trygghet som konkurrenskraft

15 Okt 2020 |8.30-9.30|Urban Deli, Sveavägen 44, Stockholm
Pandemin har påvisat hur viktig säkerheten är för vad och hur vi konsumerar. Känner vi oss trygga, stannar vi helt enkelt längre och handlar mer. Över frukost kommer vi att få höra hur Urban Deli, mitt på Sveavägen i Stockholm, hanterat situationen och hur verksamheten påverkats under de gångna månaderna. Skandia Fastigheter kommer även att berätta hur de arbetat för att stötta hyresgäster, personal och kunder. Företaget tog i samråd med SAFE Shoppingcenters snabbt fram en plan för hur man skulle arbeta för att COVID-19 certifiera sina fastigheter och köpcentrum.

Varmt välkomna!
Självklart tar vi hänsyn till rådande rekommendationer från FHM och tillämpar begränsat antal platser med möjlighet att hålla avstånd.

Pris
Medlem: Gratis, Icke-medlem: 700 SEK