Ensamhetsrevolutionen

Frukostseminarium

Ensamhetsrevolutionen

10 Mars 2020 |08.00-09:30|Löfbergs, Kungsgatan 3, Stockholm
Även om vi aldrig varit mer aktiva i sociala nätverk visar studier att ensamheten öka alltmer i Sverige. Men hur jobbar vi egentligen med det fysiska mötet när digitaliseringen ökar och ensam anses vara stark? Lina Zakrisson från Ensamhetsrevolutionen hjälper fastighetsägare, kommuner och företag att jobba med frågan för att skaka liv en den outnyttjade potential som finns i våra fastighetsbestånd idag.

Varmt välkomna!

Pris
Medlem: Gratis, Icke-medlem: 700 SEK

Anmäl dig