Bærekraftprisen

NCSC NORWAY AWARDS 2022

Kvalifisering

Bærekraftprisen - kvalifisering

Det er heldigvis flere og flere som forstår at det både er nødvendig, og veldig attraktivt å finne bærekraftige løsninger. Nødvendig fordi økosystemene er under press og naturressursene blir stadig knappere. Attraktivt fordi det letter rekrutteringen av dyktige ansatte og leietakere, gir økt tillit hos myndighetene, og gir flere kunder. NCSC Bærekraftprisen skal inspirere og motivere kjøpesenterbransjen til å ha fokus på å skape en bærekraftig utvikling. Prisen skal vise at næringen ønsker å bli ledende på dette området gjennom og fremheve sentrene som viser vei og den skal posisjonere bransjen som en bevisst samfunnsaktør.

Bærekraftprisen deles ut til et kjøpesenter som har satt tema bærekraft på sin agenda i 2020 og 2021 eller før for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet lokalt og globalt. Fokus på engasjement fra kunder, leietakere og nærmiljøet, tilrettelegging for bærekraftige rutiner, leietakere og sirkulærøkonomi og naturligvis lønnsomme (over tid) tiltak er viktige stikkord.
For å være en aktuell kandidat til prisen må man ikke nødvendigvis ha oppfylt alle kriterier i dag, men hygienefaktorene må være på plass. Et enkeltstående tiltak som viser vei i dag for morgendagen kan være det som avgjør om man vinner Bærekraftprisen 2022.
Så det er bare å melde seg på selv om man ikke krysser av for ja eller delvis på flere av spørsmålene!

KRITERIER INNENFOR:
- Miljøledelse
- Helse og Innemiljø
- Energibruk
- Materialbruk
- Transport
- Avfall
- Vann
- Håndtering farlige stoffer og tiltak for å hindre uønsket forurensning
- Lokalt engasjement
- Bærekraftige innkjøp
- Inkluderende arbeidsliv
- Annet

Premie
Vinner får NOK 10.000,- som kan benyttes fritt. Finalistene får hvert sitt diplom.

Jury
Kjell Petter Småge (Jury Chair), Daglig leder/Energikultivator, EvoTek / Elisabeth Lohk, Center Manager, Steen & Strøm Gulskogen / Tord Dale, Leder for bærekraft & politikk, Virke / Unn Hofstad, Leder bærekraft , Storebrand Eiendom

Hvordan gjøre det for å delta
Fyll ut og send inn påmeldingsskjemaet nedenfor. Påmeldingsfrist kvalifisering er 12. mai 2022.
Så vil finalekandidater plukkes ut for runde 2 hvor man så fyller ut ett nytt skjema med nye spørsmål. Det vil også gjennomføres en fysisk befaring eller teamsmøte med de som vil være finalister.

Påmedlingsfrist 12. mai og påmeldingsavgift NOK 3.000,-

2019: NCSC Awards Bærekraftprisen, Runde 1

Senterinformasjon


Tall for de følgende spørsmålene gjelder for perioden 01.01.2021-31.12.2021
kvm
Med salgsflate forstås det areal inkl. andel av fellesarealer som detaljist, service- og serveringsvirksomheter betaler leie for.
kroner
Antall
Pr kvm.
Pr kvm.
%

1. Ledelse

Hvilke av følgende planer for miljø finnes i dag på ditt kjøpesenter?

2. Helse og innemiljø

Hvilke av følgende helse og innemiljø tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

Med ansatte menes her alle ansatte på senteret, uavhengig av arbeidsgiver.

3. Energibruk

Hvilke av følgende energitiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

4. Materialer

Hvilke av følgende tiltak knyttet til forbruksmaterialer og/eller byggematerialer gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

Dette gjelder eksempelvis innkjøp av vaskemidler brukt i renholdstjenester.

5. Transport

Hvilke av følgende transport tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

6. Avfall

Hvilke av følgende avfallstiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

7. Vann

Hvilke av følgende vanntiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

8. Forurensning

Har senteret en prosedyre for trygg levering og håndtering av farlige stoffer og kjemikalier?

9. Lokalt engasjement

Hvilke av følgende tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

f.eks. gjennom kommunikasjon, aktiviteter, markedsføring ol.

10. Bærekraftige innkjøp

Hvilke av følgende tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter? Bærekraftige innkjøp er innkjøp som har mest mulig positiv påvirkning på miljømessig, sosiale og økonomiske forhold i hele livssyklusen og at innkjøpet etterstreber å minimere negativ påvirkning (ISO 20400, 2017).

11. Inkluderende arbeidsliv


ØVRIG