Ingka Centres

Kajsa Hernell, Nordic Commercial Spaces & Communities (NCSC) med vinnarna Annette Linder-Jonsson, Anna-Lena Wessén, Hanna Svensk och Nina Ölund från Birsta City, Ingka Centres.