Retail 2022

en ny generation detaljhandel

Trendrapport från Handelstrender

Retail 2022 - en ny generation detaljhandel
Den moderna detaljhandelns utveckling går på många sätt parallellt med Generation Z. Flera av de kommande årets trender går hand i hand med beskrivningen av vad som snart kommer vara en dominerande kraft inom branschen – och en mycket köpstark målgrupp. Flertalet av de trender som nu växer sig starkare inom detaljhandeln, såväl fysisk som digital, bygger på just denna karakteristik. Områden och egenskaper som utgör utmaningar för verksamheter födda i en annan era – och fundamentet för digitalt födda varumärken. Det är detta, i form av det kommande årets mest intressanta trender, vår trendrapport Context #15 handlar om.

Medlemserbjudande!
Som medlem i NCSC får du “Retail 2022” på köpet (värde: 3500 kr) när du tecknar en årsprenumeration på Handelstrender (Pro 1 år).
Rabattkod: NCSC2022

Erbjudandet gäller vid nytecknande.

Teckna prenumeration