Tenant Talks

5.9.2024

AAMIAISSEMINAARI • ITIS

Tenant Talks

5.9.2024 | 8:30-10:30 | ITIS, Itäkatu 1-7, 00930 Helsinki


Etkö ole jäsen?
Ilmoittaudu mukaan erillisellä maksulla, mutta huomioi vuokralaisten NCSC-jäsenyys vain n. 95 €/hlö.
Voit liittyä samalla kun ilmoittaudut mukaan!

Hinta: NCSC jäsen: 0€ / Ei jäsen: 50€

Ilmoittaudu