Svenska Köpcentrum 2023

Svenska Köpcentrum 2023

Nu släpper HUI Research tillsammans med NCSC rapporten Svenska Köpcentrum, som ger en heltäckande bild av branschens utveckling i Sverige. Rapporten baseras på data från SSCD (Swedish Shopping Centre Directory) och är den enda rikstäckande databasen med information om svenska köpcentrum och handelsområden.

Innehållsförteckning
Inledning och översikt av köpcentrumbranschen
Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor & antal
Köpcentrums utveckling 2021-2022
Köpcentrums besöksutveckling 2021-22 (OBS nytt för i år!)
Handelsområden omsättning, uthyrbara ytor & antal
Handelsområdens utveckling 2021-2022
Handelsområdens besöksutveckling 2021-22 (OBS nytt för i år!)
Olika köpcentrumtyp och handelsområdestyper omsättning, uthyrbara ytor & antal
Olika köpcentrumtyp och handelsområdestyper utveckling 2021-2022
Olika köpcentrumtyp och handelsområdestyper besöksutveckling 2021-22 (OBS nytt för i år!)
Planerade och färdigställda projekt
Topplistor
Definitioner och nyckeltal

Beställ rapporten

Rapporten distribueras i pdf-format. Medlemskap kontrolleras efter mottagen beställning.

Pris
Medlem: 5 000 SEK / Ej Medlem: 12 000 SEK

2023: Svenska Centrumrapporten


Faktureringsuppgifter *
Faktureringsuppgifter
Organisationsnummer
Adress
Stad
Postnummer
Land