Svenska Köpcentrum 2022

Kostnadsfri medlemsutgåva!

Svenska Köpcentrum 2022

HUI Research ger tillsammans med NCSC ut rapporten Svenska Köpcentrum. Den sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden (över 5 000 m2) i syfte att ge en heltäckande bild av den svenska branschens utveckling. I år erbjuder NCSC en kostnadsfri medlemsutgåva med övergripande fakta och nyckeltal som kan laddas ner direkt via inloggning. Om du vill ha en mer detaljerad bild, med utveckling och topplistor per centrumtyp, får du som medlem 25% rabatt på HUIs utökade rapport (värde 5000 SEK).

Kostnadsfri Medlemsutgåva:
Inledning och översikt av köpcentrumbranschen
Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor & antal
Köpcentrums utveckling 2020-2021
Handelsområden omsättning, uthyrbara ytor & antal
Handelsområdens utveckling 2020-2021
Planerade och färdigställda projekt
Topplistor
Definitioner och nyckeltal

För att beställa HUI Research utökade rapport, vänligen kontakta miko.roth@hui.se, tel: 070 - 714 51 65.