Svenska Köpcentrum 2020

Utgåva av ny rapport

Rapporten Svenska Köpcentrum 2020

Ny upplaga tillgänglig nu!
För fjärde gången släpper HUI Research tillsammans med NCSC rapporten Svenska Köpcentrum. Rapporten sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden (över 5 000 m2) i syfte att ge en heltäckande bild av den svenska branschens utveckling. Årets temadel "Tendenser & Transformation" beskriver hur köpcentrum och butikskoncept just nu utvecklar sig till för att erbjuda en större nytta för konsumenter i en tid där detaljhandeln genomgår snabba förändringar.


Pris
Medlem: 12 000 SEK / Ej Medlem: 20 000 SEK

Beställ rapporten

Innehåll

Fakta och beskrivning av den Svenska Köpcentrumbranschen
Nyckeltal och topplistor
Utveckling för köpcentrum och handelsområden
Beskrivning av olika köpcentrumtyper och dess utveckling
Marknadsandelar
Fördjupad utveckling
Uthyrningsbar yta
Besöksflöden
Tendenser och transformation av köpcentrum

Content

Facts about the Swedish Shopping Centre Industry
Facts and rankings
Development for shopping centers and trading areas
Shopping Centre Types and their development
Market shares
In-depth development
Leasable area
Visitor flows
Trends and shopping centre transformation