Swedish Shopping Centers 2018

Discussions about the future of retail has probably never been more intense as NCSC and HUI Research now launches the second edition of the report Swedish Shopping Centers. The report describes the shopping center industry in Sweden, its development, driving forces and future. It also presents scenarios for how the industry may be affected by digitization, cyclical fluctuations and increased competition.

Price members: 9 900 SEK ex. VAT (12 000 SEK ex VAT)
Price non-members: 14 900 SEK ex. VAT (20 000 SEK ex VAT)

Available in English and Swedish.

Summery

The first modern shopping centers in Sweden were established more than 60 years ago and have since had an expansionary development. A few decades later retail parks started emerging in external locations close to major cities, and at the end of the 1990s, big box concepts like hypermarkets and megastore were becoming more and more important for the overall growth of the retail sector. Towards the turn of the millennium, e-commerce was established in Sweden and in the course of a decade the game plan had once again changed. The growth of e-commerce is expected to reduce the numer of stores by thousands, but what does this mean for shopping centers and retail parks? What is the future role and how will the industry adapt?

Contents

1: Economic overview

 • National economic outlook
 • The retail market
 • E-commerce
 • Food & beverage

2: Shopping Centers

 • Shopping center development
 • KPI
 • New shopping centers
 • Foot fall

3: Retail parks

 • Retail park development
 • KPI
 • New retail parks
 • Car mobility

4: Projects

5: Top 10 list

6: Transactions

7: The retail shift

 • Sales channels
 • Inflection point
 • E-commerce projections

8: Future outlook

 • Assumptions
 • Prognosis and scenarios 2017-2025

The report was launched 9 november 2018 and available in english and swedish. The report will be distributed digitally via e-magin and will not be able to print or copy digitally. The buyer is not entitled to copy, distribute or sell any part of the report or the report in its entirety. For all use of information from the report, “Swedish Shopping Centers 2018 (HUI / NCSC)” shall be entered as source. The report will be delivered by HUI Reasearch within 2-5 business days and is available in english and swedish. Registration is binding.


Summering

De första moderna köpcentrumen i Sverige etablerades för mer än 60 år sedan och har sedan dess haft en expansiv utveckling. Några decennier senare började handelsområden utvecklas i takt med att industrin avvecklades i externa lägen. Vid slutet av 1990-talet tog volymhandelskoncepten, så som stormarknader och elektronikvaruhus, över rollen som motor för detaljhandeln. Kring millennieskiftet rotade sig e-handeln i Sverige och inom loppet av ett decennium hade spelplanen ännu en gång förändrats. E-handelns framtida tillväxt spås slå ut tusentals butiker. Vad innebär detta för köpcentrum och handelsområden?

Innehåll

Del 1: Ekonomiska fundamenta

 • Konjunkturläget
 • Detaljhandelns utveckling
 • E-handelns utveckling
 • Restaurangnäringens utveckling

Del 2: Köpcentrum

 • Köpcentrumens utveckling
 • Nyckeltal
 • Nya köpcentrum
 • Besöksflöden

Del 3: Handelsområden

 • Handelsområdenas utveckling
 • Nyckeltal
 • Nya handelsområden
 • Bilismen

Del 4: Projekt

Del 5: Topp10-lista

Del 6: Transaktioner

Del 7: Detaljhandelsskiftet

 • Försäljningskanaler
 • Snabbt växande e-handel
 • E-handelsprognoser

Del 8: Framtidsutsikter

 • Prognosantaganden
 • Prognos och scenarier 2017-2025

Rapporten lanserades 9 november 2018 och finns tillgänglig på svenska och engelska.

Rapporten distribueras digitalt via e-magin och kommer ej gå att skriva ut eller kopiera digitalt. Köparen har ej rätt att kopiera, sprida eller sälja vidare delar av rapporten eller rapporten i sin helhet vare sig i bearbetat eller obearbetat skick. Vid all användning av information ur rapporten skall ”Svenska Köpcentrum 2018 (HUI/NCSC)” anges som källa. Rapporten distribueras av HUI Research och levereras inom 2-5 arbetsdagar. Anmälan är bindande.