Positiva signaler för köpcentrum

Det finns många positiva signaler i utvecklingen av nordiska köpcentrum. Den som anpassar sig efter förutsättningarna på marknaden kommer att ha mycket att vinna under överskådlig framtid. Möt tre aktörer som tillhör toppskiktet i sitt respektive hemland.

Handeln i nordiska köpcentrum är vid god hälsa, konstaterar Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research i Stockholm.

– Den senaste undersökningen av svenska köpcentrum visar till exempel totalt sett på en obruten tillväxt under 30 års tid, säger han.

Inte minst är restauranger och kommersiell service områden som har en tydligt stark trend. Sällanköpsvaruhandeln visar en något avmattad tillväxt, vilket Tobias Rönnberg ännu inte vill dra några slutsatser av.

– En negativ tillväxt under ett år innebär inte per definition ett trendbrott. Det här skulle mycket väl kunna visa sig vara ett ”hack i kurvan” och att tillväxten är positiv när vi summerar det senaste året.

Han passar också på att avfärda den ”köpcentrumdöd” som det ibland talas om.

– Den finns inte, inte ens i USA som brukar lyftas fram i de sammanhangen. I USA stänger få centrum i relation till hur många som finns och det byggs fortfarande många nya. I Sverige ser vi hur omsättningen i köpcentrumhandeln ökar, samtidigt som handelsytorna växer med bland annat flera stora nyetableringar.

Tobias Rönnberg konstaterar att även om e-handeln är på stark frammarsch så kommer bulken av handeln att ske i fysiska butiker under en överskådlig tid – och då är köpcentrum ett viktigt fundament.

– Jobbar man proaktivt och datadrivet som köpcentrumägare, så finns det goda möjligheter att dra nytta av sådant som en växande befolkning och de fördelar som digitaliseringen för med sig, säger han.

NCSC Nordic Awards

Några som lyckas väl just nu är de tre nationella vinnarna i NCSC Awards: norska AMFI Kanebogen, finska Iso Omena och svenska Väla.

AMFI Kanebogen, som ligger strax utanför Harstad i norra Norge, har enligt juryn i NCSC Awards ”en sällsynt god förståelse för sitt marknadsområde”.

– Varje år gör vi en analys av marknadsområdet, där vi bland annat bedömer hur vi ska agera utifrån förändringar i befolkningen i de kommuner som tillhör vårt upptagningsområde, säger Lars Holst-Roness, centrumchef på AMFI Kanebogen.

De gör även undersökningar av omsättningen i Harstad jämfört med ”konkurrentstäder” och sedan nio år tillbaka genomför de noggranna kundundersökningar där kunderna får jämföra centrumet med konkurrenterna.

– De får ge poäng på allt från städning och inomhusklimat och marknadsföring. Dessutom har de möjlighet att ge öppna svar med ”ris eller ros”. Resultaten och svaren analyseras och utvärderas, för att ge oss underlag för mål och handlingsplaner.

AMFI Kanebogen har länge varit ett populärt och framgångsrikt centrum, och redan år 2000 började man planera för en utveckling. Planeringen sköts successivt framåt i tid, men till sist tog en modernisering fart under 2015.

I april 2017 stod ”nya” AMFI Kanebogen klart. Centrumets shoppingyta hade då ökat från cirka 10 000 m2 till 20 000 m2. Dessutom hade all teknisk utrustning bytts ut.

– Det blev väldigt lyckat. Förutom att det känns nytt, fräscht och rymligt så har vi blivit starka i alla segment, vilket vi inte var förr. När det gäller barn- och ungdomskläder är vi nu helt dominerande, säger Lars Holst-Roness.

Han lyfter vidare fram deras butiksmix och tillgänglighet som starka framgångsfaktorer. Men även den ökade satsningen på restauranger.

– Det är sådant som är allt viktigare, för shoppingturen har blivit något mer än att skaffa sig de varor man behöver. Kunderna vill ha mat och upplevelser.

Detta är något som även Iso Omena har tagit fasta på. Det är nu en av de största handelsplatserna i Storhelsingfors med cirka 100 000 m2 uthyrningsbar yta, efter att – precis som AMFI Kanebogen – ha avslutat en större expansion under 2017.

Bland det nya märks inte minst den unika ”restaurangvärlden” M.E.E.T., som står för Meet, Eat, Enjoy, Together. Där samlas ett 40-tal restauranger och kaféer med ett tillsammans imponerande utbud av kvalitetsmat.

I motiveringen till den nationella vinsten i NCSC Awards konstaterar juryn bland annat att Iso Omena utmärks av sådant som ”innovation och förnyelse” och ”intressanta och djärva lösningar”.

De har också lyckats att attrahera nya kundgrupper de senaste åren.

– Den utbyggda kollektivtrafiken i regionen har skapat nya ”högtidstimmar” när 35 000 personer dagligen rör sig i köpcentrumområdet när pendlar hemifrån till jobben på morgonen, och från jobben till hemmen på eftermiddagen, säger Sanna Yliniemi, Vice President, Operation Development på Citycon som äger Iso Omena.

Det har visat sig att många också är beredda att åka relativt långa sträckor under helger och skollov för att ta del Iso Omenas nya fritids-, nöjes- och restaurangutbud, konstaterar hon.

Enligt Sanna Yliniemi är en av centrumets starkaste framgångsfaktorer deras satsning på att hålla hög kvalitet i inredning och atmosfär.

– Vi har lagt ner mycket möda på att skapa en unik kombination av detaljhandel, offentliga tjänster, detaljhandel, underhållning och fritidsutbud. Dessutom har vi förstås ett gynnsamt läge, mitt i det rika och växande bostadsområdet med anslutning till olika typer av kollektivtrafik.

Den svenska vinnaren i NCSC Awards är Väla Handelsområde utanför Helsingborg i södra Sverige, som i likhet med Iso Omena har ett klart strategiskt läge där vägarna E4 och E6 möts.

– Det är ett optimalt läge. Här har vi möjlighet att arbeta med ett upptagningsområde som rymmer elva kommuner i en attraktiv, kustnära regioner – alla med en relativt rik befolkning, säger Niklas Blonér, centrumchef på Väla Handelsområde.

Han pekar också på det faktum är de är ett handelsområde, som täcker en mycket stor geografisk yta.

– Det ger oss naturliga möjligheter att kunna erbjuda kunderna ett rätt unikt utbud, med allt från låt säga kaninfoder till Hugo Boss-kläder, säger han.

Juryn i NCSC Awards lyfter bland annat fram att ”tydliga strategier och konkreta mål” som en av Välas styrkor.

– Ja, det kan jag hålla med om att det är något som kännetecknar Välas utveckling ända sedan starten 1974. Vi har hela tiden sett till att anpassa oss efter nya behov, och kunnat växa på ett ”klokt” sätt – sakta men säkert.

”En centrumledning som är synlig och aktiv vilket ger en familjär känsla” är en annan formulering ur motiveringen.

– Så är det ju, det här arbetet är helt klart en livsstil. Det är alltid rörelse på Väla, och det är verkligen inte givet att man kan gå hem och koppla från jobbet en fredagseftermiddag. Det blir en närhet till verksamheten – och det gäller förstås att man gillar att jobba på det sättet, annars blir det påfrestande. Jag tycker att det är toppen!, säger Niklas Blonér.

När Fastighetsbarometern Butik senast gjorde sin årliga undersökning av vilket svenskt köpcentrum som har nöjdast hyresgäster, hamnade Väla på första plats – för elfte året i rad.

– Den lätta delen av jobbet är att skriva avtal med hyresgästerna, det stora är sedan att se till att de känner att de får bästa tänkbara förutsättningar att leverera bra resultat. Det är tydligt att vi lyckas: förra året hade vi 14 stycken butiker som var Sverige-ettor i sin respektive kedja, berättar Niklas Blonér stolt.

Vem vinner NCSC Nordic Awards 2019? Finalen avgörs vid NCSC årskonferens den 3 juni i Münchenbryggeriet i Stockholm.