NCSC Norway Awards winners 2018

AMFI Kanebogen

Årets Kjøpesenter 2018

Jury begrunnelse
”Vinneren av Årets Kjøpesenter står sterkt i en stor region, med god butikk-/bransjemiks og en sjelden god forståelse av sitt markedsområde. Etter siste utbygging er tidligere utbyggingstrinn fanget opp på en helhetlig, gjennomført og arkitektonisk god måte, både innvendig og utvendig. Fine fellesarealer med god fargesetting og materialbruk. Målrettet og kreativt markedsarbeid skaper engasjement og interesse blant både kunder og ansatte.”

Jury
Bjørn Helge Nygaard, Nordisk leder GIS, Prognosesenteret AS
Nina Utkilen, Senterleder, CC Hamar
Nils Tveit, Arkitekt, Arkitektkontoret Nils Tveit AS
Jomar Asbøll, Senterleder, Trondheim Torg (juryleder)


Glasmagasinet

Den Gyldne Idé – Årets Kampanje 2018

Jury begrunnelse
”Vinneren av Årets Kampanje har levert en gjennomarbeidet kampanje som styrker den
posisjonen senteret ønsker å ta i et konkurranseutsatt marked. Gjennomføringen har gitt solide resultater i engasjement, besøk og i omsetning. Kampanjen møtte noen av morgendagens mange utfordringer samtidig som den ivaretok og styrket dagens posisjon på en effektiv og solid måte. Til det beste for kundene og senterets leietakere.”

Jury
Tomas Oberg, Rådgiver, TIBE Drammen (Juryleder)
Hilde Hummelvold Jentoft, Project Manager, Scandic Hotels
Håvard Bakken, Prosjektdirektør, Anfo
Cathrine von Ibenfeldt, Høyskolelektro, Handelshøyskolen BI
Rune Stenberg, Seniorkonsulent/partner, Markedsinfo


Sartor Storsenter

Den Gyldne Idé – Åpen Klasse 2018

Jury begrunnelse
”Handelsbransjen er i stor utvikling noe som krever leveranser til kundene både i dag og i morgen. Det gjelder rett og slett å levere når de gode anledningene byr seg. Kjøpesentrene er mange steder det naturlige sentrum, stedets «torg», for de store anledninger. Vinneren av Åpen klasse tok tak, engasjerte leietakere, samarbeidspartnere og ikke minst sine kunder ved å by opp til fest. De ønsket ikke å stå utenfor det gode selskap. Vinnerviljen til å utnytte muligheten gjennom å legge opp retningen for et enda bedre arrangement for alle parter. Det ga resultater og gode opplevelser.”

Jury
Tomas Oberg, Rådgiver, TIBE Drammen (Juryleder)
Hilde Hummelvold Jentoft, Project Manager, Scandic Hotels
Håvard Bakken, Prosjektdirektør, Anfo
Cathrine von Ibenfeldt, Høyskolelektro, Handelshøyskolen BI
Rune Stenberg, Seniorkonsulent/partner, Markedsinfo


Mester Grønn

Årets Butikkjede 2018

Jury begrunnelse
”Vinneren av Årets Butikkjede har gjennom mange år hatt jevn omsetningsvekst og vist evne
til å tilpasse seg i et marked i stor endring. Kjeden har i stor grad evnet å markedsføre seg til en ”top-of-mind”- posisjon hos en stor andel av befolkningen – både via tradisjonelle og mer moderne markedsføringskanaler. I tillegg til egen markedsføring er kjeden en positiv bidragsyter
til sentrenes kampanjer og aktiviteter. De skårer også høyt på tilfredshet hos kundene gjennom fokus på god service og kvalitet.”

Jury
Roy Labahå Tuhus , Director Retail, Securitas
Torodd Nymoen, Eiendomssjef, Scala
Enza Mola Sundbye, Direktør Handelsportefølje, Storebrand Asset Management AS
Simen Brekke Olsen, Utviklingssjef, Olav Thon
Elisabeth Lohk, Regional Center Manager, Gulskogen Shoppingsenter S&S
Kathrine Knutsen Tilrem, Leasing Director, Citycon (juryleder)