Frukostseminarium

Liljeholmstorget Galleria

Frukostseminarium

19 Maj 2020 |8.00-9.30|Liljeholmstorget Galleria
Citycon bjuder in till ett frukostseminarium för att presentera visionen för några av de mest intressanta centrumomvandlingsprojekten i Sverige. Citycon äger, utvecklar och förvaltar ett fyrtiotal köpcentrum i Norden, varav nio i Sverige. Samtliga centrum är lokaliserade i urbana knutpunkter med starka besöksflöden och har en stor potential för förtätning och stadsutveckling. Nu kan Citycon ge en glimt bakom kulisserna när vi implementerar den nya utvecklingsstrategin för många av våra centrumlägen.

Varmt välkomna!

Pris
Medlem: Gratis, Icke-medlem: 700 SEK

Anmäl dig