Den Gyldne Idé

Har dere gjennomført en markedsføringskampanje eller aktivitet som dere er stolt av og som ga gode resultater? Gjennomført noe som kan inspirere og løfte bransjen videre? Da må dere melde på deres bidrag her.

Det finnes mange fantastiske kreative tanker og idéer som er satt ut i livet på kjøpesentre over hele landet. NCSC Norge ønsker å inspirere til videre kreativitet gjennom å hedre de beste og mest effektive aktivitetene gjennom de siste tolv måneder. NCSC deler ut prisen Den Gyldne Idè til årets mest kreative markedsaktiviteter på Kjøpesenterkonferansen i Trondheim 16. – 18. oktober.
Vinneren av kategorien Årets Kampanje deltar i den nordiske finalen «Best Marketing Campaign».

Den Gyldne Idé blir delt ut i to kategorier:

Årets Kampanje
Definisjon: En intensiv markedskampanje en tidsbegrenset periode.
F.eks profil, salgsutløsende.

Åpen Klasse
Aktiviteter som faller utenfor den tradisjonelle kampanje.

Hvordan melde seg på til konkurransen:
Bidragene skal påmeldes i en av de to kategoriene i Den Gyldne Idè. Man kan delta med flere bidrag og i begge kategorier.
Av hensyn til juryarbeidet, ber vi om at ditt bidrag leveres lettfattelig og ikke for omfangsrikt. Bidraget skal derfor ikke overskride 10 sider.

Presentasjonen skal leveres i et sammenhengende dokument i PDF-format, i den rekkefølge beskrevet i påmeldigsskjema. Bilder, filmer og andre vedlegg leveres elektronisk.
For å bli vurdert må bidraget følge malen og rekkefølge beskrevet lenger ned her på siden og i påmeldingsskjema.

OBS! Bidraget må ha vært gjennomført i perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Påmeldingsfrist: 20. august 2019
Materiellfrist: 27. august 2019
Påmeldingsavgift: kr. 1.500,- eks.mva faktureres ved påmelding

Dokumentene sendes til NCSC Norge ved Tomas Oberg
E-post: tomas.oberg@ncscnordic.org

For spørsmål eller kommentarer ta kontakt:
Tomas Oberg, prosjektleder NCSC Norge
e-post: tomas.oberg@ncscnordic.org
Tlf: 99102012

Påmeldingsskjema

Juryens prosess i bedømmingen
Juryen består av spesielt utvalgte fagpersoner i bransjen. Disse vil individuelt motta hvert enkelt bidrag og skal vurdere og gi poeng til hvert enkelt bidrag. Det kan maks oppnås 50 poeng.

Juryen vil deretter samles for å vurdere de bidragene som i snitt fikk 35 poeng eller høyere. Man vil derfor risikere å ikke få nominerte i enkelte kategorier hvis juryen ikke finner bidragene gode nok. Juryen kan også velge å kun nominere bidrag uten å ha noen vinner i kategorien

Bidragene blir vurdert slik:
Situasjonsbeskrivelse og målsetting (Opp til 10 poeng)
• Er valg av aktivitet gjort på bakgrunn av strategisk innsikt og fakta, eller kun en oppfattelse?
• Går aktiviteten direkte på situasjonen?
• Har man identifisert en klar problemstilling eller har man grepet en reell mulighet?
• Kan det oppnådde resultat måles / dokumenteres i forhold til det oppsatte mål?

Aktivitet (Opp til 10 poeng)
• Var aktiviteten riktig i forhold til det uttalte målet?
• Var det en høy grad av kompetanse og profesjonalitet utvist i aktiviteten?
• Var presentasjonsmaterialet i påmeldingen godt nok presentert i forhold til troverdigheten?

Kreativitet (opp til 10 poeng)
• Var idéen så innovativ at den forbedret budskapet betraktelig?
• Skapte idéen oppmerksomhet eller var den banebrytende?
• Maksimerte aktiviteten muligheten til å oppnå det ønskede resultat?
• Økte aktiviteten det kreative budskapet og utnyttet det brukte media til fulle?
• Var det noen hindringer / problemer som måtte forseres i forhold til størrelse, budsjett, begrensninger, etc?

Resultat (Opp til 10 poeng)
• Hvor godt ble resultatene dokumentert?
• Hang resultatet sammen med det opprinnelige målet?
• Var resultatet troverdig?
• Er aktiviteten noe resten av bransjen kan etterligne / dra nytte av?

Budsjett og resultat – kostnadseffektivitet (Opp til 10 poeng)
• Var aktiviteten verdt pengene?
• Stod resultatene i forhold til utgiftene?
• Klarte dere å holde budsjettet uten at det gikk ut over kreativitet / ressursbruk / kvalitet?
• Fikk dere maks uttelling av aktiviteten i forhold til kroner brukt?

Jury

Hilde Hummelvold Jentoft (Juryleder)
Project Manager, Scandic Hotels

Cathrine von Ibenfeldt
Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

Håvard Bakken
Prosjektdirektør, ANFO

Stian Tørres
Leder kommersiell drift og markedsføring, Scala Eiendom