Center Management Utbildning

Stockholm|12 Oktober 2020
NCSC vill lyfta fram den fysiska butikens relevans genom att belysa och utveckla rollen för centrumchefer, biträdande centrumchefer, marknadschefer eller motsvarade roller inom centrumledning. Utbildningen genomfördes första gången våren 2019 och på efterfrågan genomför vi den igen hösten 2020. Kursen har fokus på ledarskap och är praktiskt inriktad för att ge verktyg som går att använda direkt i arbetet.

Medlemmar: 2 250 SEK
Icke-medlemmar: 3 825 SEK

Utbildningen kommer att hållas i Visual Arts lokaler på Hälsingegatan 45 i Stockholm. Samtliga priser exklusive moms. Lunch, kaffe med tillbehör ingår i priset. Anmälan är bindande, men kan överlåtas.

Anmäl dig

"ATT KLARGÖRA SIN EGEN VÄRDEGRUND GER INSIKTER OM VEM JAG ÄR SOM LEDARE."

“A GREAT FORUM TO EXCHANGE EXPERIENCES AND IDEAS ON HOW TO INVOLVE AND ENGAGE WITH OUR TENANTS”

"NYTTIGA REFLEKTIONER ÖVER VÄRDEORD OCH VARFÖR DE ÄR VIKTIGA"

Kursprogram

  • - Ett hållbart ledarskap i köpcentrum: så får du butikerna och hyresgästerna att se sin fulla potential och bli sitt bästa jag.
  • - Din värdegrund som ledare: genom att integrera och klargöra personliga och organisatoriska värderingar ökar motivation och välbefinnande.
  • - När shoppingupplevelser, service och kundbemötande blir den viktigaste konkurrensfaktorn: så får du butikerna att vilja ännu mer genom aktiviteter, tävlingar och inspiration.
  • - Frukostmöten: En vitamininjektion eller ett sömnpiller? Vässa ditt retoriska jag!

Bakgrund

Den fysiska handeln genomgår en strukturell omvandling och diskussionerna om var handeln är på väg har förmodligen aldrig varit så intensiva som nu. Köpcentrum och handelsplatser har den unika möjligheten att erbjuda kunden personlig service och upplevelser som den digitala handeln aldrig kommer i närheten av.

I princip alla handelsplatser pratar om ”kunden i centrum” och hur man vill underlätta kundens vardag genom en unikt bra service. Man vill kunna hjälpa kunden oavsett om det går att lösa via en butiks egna kanaler eller genom att hänvisa till en annan butik i centret. Man slås dock av häpnad hur denna ganska basala kundupplevelse brister. Siffror visar att endast 53% av svenska säljare hälsar på sin kund. Otaliga är vittnesmålen där säljare inte vet var toaletter, lekrum eller andra butiker finns.

Aldrig tidigare har centrumledningen varit så viktig för att visa att strålkastarna måste riktas mot säljarna. Gör man det kommer underverk att ske. När personalen älskar sitt köpcentrum kommer kunderna att älska att handla där. Budskapet om köpcentrets VARFÖR måste kommuniceras till dess personal varje dag. Det hållbara ledarskapet är en förutsättning för ett framgångsrikt köpcentrum.

- Susanne Einhorn

Kursledare: Susanne Einhorn, beteendevetare och expert på försäljning och kundbemötande

Syfte

Utbildningen fokuserar på att:
1.
Belysa vikten av ett aktivt ledarskap hos centrumledningen för få sina hyresgäster att vilja och orka maximera kundupplevelsen och leverera service världsklass.

2.
Erbjuda relevanta ledarskaps- & kommunikationsverktyg för att utveckla centrumchefernas eller motsvarandes roller som igångsättare och motivationshöjare ute i sina köpcentrum och handelsområden.

3.
Bidra till att centrumchefer eller motsvarade utvecklar sitt personliga nätverk.