Bærekraftprisen

NCSC NORWAY AWARDS 2022

Runde 2

Bærekraftprisen

Kvalifisering Runde 2
Gratulerer, ditt senter ble kvalifisert til å delta i andre og siste del av undersøkelsen i forbindelse med Bærekraftsprisen. NCSC jobber kontinuerlig med å utvikle våre kjøpesenter, og målet er at alle kjøpesenter skal ha bærekraftig drift. Denne nye «Bærekraftsprisen» ønsker å sette fokus på at våre kjøpesenter er bevist sin samfunnsrolle. Takk for at du ønsker å delta i konkurransen om denne nye spennende og fremtidsrettede prisen!

2019: NCSC Awards Bærekraftprisen, Runde 2

Spørreskjema

Informasjon: med «ansatte» videre i skjemaet menes alle ansatte på senteret, uavhengig av hvem som er arbeidsgiver. 

1. Ledelse

Hvilke av følgende planer for miljø finnes i dag på ditt kjøpesenter?

2. Helse og innemiljø

Hvilke av følgende helse og innemiljø tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

3. Energibruk

Hvilke av følgende energitiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

4. Materialer

Hvilke av følgende tiltak knyttet til forbruksmaterialer og/eller byggematerialer gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

5. Transport

Hvilke av følgende transport tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

6. Avfall

Hvilke av følgende avfallstiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

%

7. Vann

Hvilke av følgende vanntiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

8. Forurensning

Hvilke av følgende forurensning tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter?

9. Bærekraftige innkjøp

Hvilke av følgende tiltak gjennomføres i dag på ditt kjøpesenter? Bærekraftige innkjøp er innkjøp som har mest mulig positiv påvirkning på miljømessig, sosiale og økonomiske forhold i hele livssyklusen og at innkjøpet etterstreber å minimere negativ påvirkning (ISO 20400, 2017).

a) Hvilke områder dekker innkjøpsstrategien?
b) Rapporterer virksomheten internt på arbeidet med bærekraftig innkjøp?
c) Hvordan rapporter virksomheten eksternt på arbeidet med bærekraftig innkjøp?
e) Har dere etiske retningslinjer for innkjøp, og hvilke temaer er eventuelt dekket av retningslinjene?

10. Inkluderende arbeidsliv


ØVRIG