Bærekraftprisen

2019 lanseres en ny pris i NCSC Awards. Prisen deles ut til et kjøpesenter som har satt tema bærekraft på sin agenda for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet lokalt og globalt.

Sponsor for Bærekraftprisen 2019 er OBOS Eiendom.

Påmeldingsskjema sendes ut uke 20. Dersom du ikke har mottatt dette så ta kontakt med Tomas Oberg (tomas.oberg@ncscnordic.org)

Påmeldingsfrist: 24. juni 2019
Påmeldingsavgift: 1500kr (betales når påmelding er mottatt)

Prisen deles ut på Kjøpesenterkonferansen i Trondheim, 17.oktober 2019.

Kontakt oss om du har spørsmål

BAKGRUNN
Det er heldigvis stadig flere som forstår at det både er nødvendig og attraktivt å finne bærekraftige løsninger. Nødvendig fordi økosystemene er under press og naturressursene blir stadig knappere. Attraktivt fordi det letter rekrutteringen av dyktige ansatte og leietakere, gir økt tillit hos myndighetene og gir flere kunder.

HENSIKT
Bærekraftprisen skal inspirere og motivere kjøpesenterbransjen til å ha fokus på bærekraftig utvikling. Prisen skal vise at næringen ønsker å bli ledende på dette området gjennom å fremheve sentrene som viser vei, og den skal posisjonere bransjen som en bevisst samfunnsaktør.
Bærekraftprisen deles ut til et kjøpesenter som har satt tema bærekraft på sin agenda for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet lokalt og globalt.

Prisen skal synligjøre bransjens:
• Effekt på nærmiljøet som en drivende samfunnsaktør
• Effekt på miljø gjennom god drift og gode investeringer
• Fokus på miljøforbedringer

KRITERIER
Lokalt engasjement: Senteret tar et inkluderende samfunnsansvar som gjør lokalmiljøet til et bedre sted å leve
Inkluderende arbeidsliv: Senteret tilrettelegger for et bedre arbeidsmiljø
Ansvarlig forretningspraksis: Senterets krav til miljø, etisk handel og andre forhold ved innkjøp av varer og tjenester
Miljøvennlig transport: Senteret tilrettelegger for best mulig miljømessig adkomst for kunder, varer og ansatte
Smart avfallshåndtering: Avfall er ressurser på avveie, mens bærekraft handler om å bruke ressursene smartere
Annet tiltak innenfor tema miljø, bærekraft og samfunnsansvar: Spesielle tiltak innenfor tema miljø, bærekraft og samfunnsansvar

For å være en aktuell kandidat til Bærekraftprisen og trofeet The Norwegian Star fra MK ILLUMINATION må man ikke nødvendigvis ha oppfylt alle kriterier i dag, men hygienefaktorene må være på plass. Et enkeltstående tiltak som viser vei i dag for morgendagen kan være det som avgjør om man vinner Bærekraftprisen 2019.

Vi ønsker å få med flest mulig i kampen om denne viktige prisen.
Så nøl ikke – fyll ut skjema innen fristen, så er dere med i kampen om denne gjeve prisen.

Årets sponsor er OBOS Eiendom

Jury

Heidi Furustøl (Juryleder)
Daglig leder og Executive Director - Initiativ for etisk handel

Petter Gulli
12 Years Agency

Kjell Petter Småge
Daglig leder og Energikultivator - Evotek

© NCSC 2018 Visiting address: Slöjdgatan 9, Stockholm. Office: +46 8-611 11 42. E-mail: info@ncscnordic.org.