Bærekraftprisen

Miljø- og samfunnsbyggeren -
i dag for morgendagen

Bærekraftprisen

2019 lanseres en ny pris i NCSC Awards. Prisen deles ut til et kjøpesenter som har satt tema bærekraft på sin agenda for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet lokalt og globalt.

Påmeldingsperiode: 1. mars - 31. mai 2019
Prisen deles ut på Kjøpesenterkonferansen i Trondheim, 17.oktober 2019.

Kontakt oss om du har spørsmål

BAKGRUNN

Det er heldigvis stadig flere som forstår at det både er nødvendig og attraktivt å finne bærekraftige løsninger. Nødvendig fordi økosystemene er under press og naturressursene blir stadig knappere. Attraktivt fordi det letter rekrutteringen av dyktige ansatte og leietakere, gir økt tillit hos myndighetene og gir flere kunder.

HENSIKT

Bærekraftprisen skal inspirere og motivere kjøpesenterbransjen til å ha fokus på bærekraftig utvikling. Prisen skal vise at næringen ønsker å bli ledende på dette området gjennom å fremheve sentrene som viser vei, og den skal posisjonere bransjen som en bevisst samfunnsaktør.

KRITERIER

• Lokalt engasjement
• Inkluderende arbeidsliv
• Ansvarlig forretningspraksis
• Miljøvennlig transport
• Smart avfallshåndtering
• Annet tiltak innenfor tema miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Jury

Heidi Furustøl (Juryleder)
Daglig leder og Executive Director - Initiativ for etisk handel

Petter Gulli
Creative Director og Partner - Good Morning AS

Kjell Petter Småge
Daglig leder og Energikultivator - Evotek