Seminar: Svenska Köpcentrum 2018

HUI Research and NCSC launches “Svenska Köpcentrum 2018”, which will be the second of an annual recurring report on the same theme. The report will be launched at a breakfast seminar on 9 November.

NCSC Sverige:

HUI Research och NCSC lanserar rapporten Svenska Köpcentrum 2018
Diskussionerna om vart handeln är på väg har förmodligen aldrig varit så intensiva som nu. Köpcentrum och handelsområden är etablerade shoppingdestinationer som utmanas av konsumenternas förändrade preferenser. I rapporten Svenska Köpcentrum 2018 presenteras scenarier för hur köpcentrumbranschen påverkas av digitalisering, konjunkturella svängningar och en allt tuffare konkurrens.

Var: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm.
När: Fredag 9 november kl 07.30-09.00 (en lättare frukost serveras kl 07.30-08.00)

Frukostseminariet inleds med att Kajsa Hernell (vd NCSC) presenterar NCSCs intentioner med rapporten samt berättar om vad NCSC genomfört under 2018 och planerar inför 2019. Därefter presenteras rapporten av Tobias Rönnberg (analytiker HUI). Seminariet avslutas med en frågestund.

Seminariet är fullbokat!

Report: Swedish Shopping Centers 2017

HUI Reserach and NCSC now launch “Swedish Shopping Centers 2017”, which will be the first of an annual recurring report on the same theme. NCSC Sverige Svenska Köpcentrum 2017 är den första utgåvan av en ny rapport som syftar till att beskriva marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. När utvecklingen summerades för 2016 stod […]

NCSC Norway Awards Winners 2018

Congratulations AMFI Kanebogen, winner of the best Norwegian Shopping Center 2018! The winner was announced on the evening on October 18 during Kjopesenterkonferansen in Oslo. Read more about the winner here

Seminar: Svenska Köpcentrum 2018

HUI Research and NCSC launches “Svenska Köpcentrum 2018”, which will be the second of an annual recurring report on the same theme. The report will be launched at a breakfast seminar on 9 November. NCSC Sverige: HUI Research och NCSC lanserar rapporten Svenska Köpcentrum 2018 Diskussionerna om vart handeln är på väg har förmodligen aldrig varit […]