Report: Swedish Shopping Centers 2018

Discussions about the future of retail has probably never been more intense as NCSC and HUI Research now launches the second edition of the report Swedish Shopping Centers. The report describes the shopping center industry in Sweden, its development, driving forces and future. It also presents scenarios for how the industry may be affected by digitization, cyclical fluctuations and increased competition.

NCSC Sverige
Diskussionerna om var handeln är på väg har förmodligen aldrig varit mer intensiva som nu när NCSC och HUI Research släpper den andra upplagan av rapporten Svenska Köpcentrum. Rapporten beskriver köpcentrumbranschen i Sverige, dess utveckling, drivkrafter och framtid. Vidare presenteras en kortsiktig prognos till 2020 och två olika scenarier för utvecklingen till och med 2025, som visar hur branschen kan komma att påverkas av digitalisering, konjunkturella svängningar och ökad konkurrens.

Pris medlemmar: 12 000 SEK ex. moms
Pris icke-medlemmar: 20 000 SEK ex. moms

> Beställ rapporten “Svenska Köpcentrum 2018”


Rapportens bakgrund och innehåll:
De första moderna köpcentrumen i Sverige etablerades för mer än 60 år sedan och har sedan dess haft en expansiv utveckling. Några decennier senare började handelsområden utvecklas i takt med att industrin avvecklades i externa lägen. Vid slutet av 1990-talet tog volymhandelskoncepten, så som stormarknader och elektronikvaruhus, över rollen som motor för detaljhandeln. Kring millennieskiftet rotade sig e-handeln i Sverige och inom loppet av ett decennium hade spelplanen ännu en gång förändrats. E-handelns framtida tillväxt spås slå ut tusentals butiker. Vad innebär detta för köpcentrum och handelsområden?

Övergripande innehållsförteckning:

Del 1: Ekonomiska fundamenta

 • Konjunkturläget
 • Detaljhandelns utveckling
 • E-handelns utveckling
 • Restaurangnäringens utveckling

Del 2: Köpcentrum

 • Köpcentrumens utveckling
 • Nyckeltal
 • Nya köpcentrum
 • Besöksflöden

Del 3: Handelsområden

 • Handelsområdenas utveckling
 • Nyckeltal
 • Nya handelsområden
 • Bilismen

Del 4: Projekt

Del 5: Topp10-lista

Del 6: Transaktioner

Del 7: Detaljhandelsskiftet

 • Försäljningskanaler
 • Snabbt växande e-handel
 • E-handelsprognoser

Del 8: Framtidsutsikter

 • Prognosantaganden
 • Prognos och scenarier 2017-2025

Rapporten lanserades 9 november 2018 och finns tillgänglig på svenska och engelska.

Rapporten distribueras digitalt via e-magin och kommer ej gå att skriva ut eller kopiera digitalt. Köparen har ej rätt att kopiera, sprida eller sälja vidare delar av rapporten eller rapporten i sin helhet vare sig i bearbetat eller obearbetat skick. Vid all användning av information ur rapporten skall ”Svenska Köpcentrum 2018 (HUI/NCSC)” anges som källa. Rapporten distribueras av HUI Research och levereras inom 2-5 arbetsdagar. Anmälan är bindande.

Report: Swedish Shopping Centers 2017

HUI Reserach and NCSC now launch “Swedish Shopping Centers 2017”, which will be the first of an annual recurring report on the same theme. NCSC Sverige Svenska Köpcentrum 2017 är den första utgåvan av en ny rapport som syftar till att beskriva marknaden för köpcentrum och handelsområden i Sverige. När utvecklingen summerades för 2016 stod […]

NCSC Norway Awards Winners 2018

Congratulations AMFI Kanebogen, winner of the best Norwegian Shopping Center 2018! The winner was announced on the evening on October 18 during Kjopesenterkonferansen in Oslo. Read more about the winner here

Seminar: Svenska Köpcentrum 2018

HUI Research and NCSC launches “Svenska Köpcentrum 2018”, which will be the second of an annual recurring report on the same theme. The report will be launched at a breakfast seminar on 9 November. NCSC Sverige: HUI Research och NCSC lanserar rapporten Svenska Köpcentrum 2018 Diskussionerna om vart handeln är på väg har förmodligen aldrig varit […]